Preskočite na sadržaj

Noćno mokrenje (enureza)

Uvod

Noćno mokrenje (enureza) je posljedica nesrazmjera kapaciteta mokraćnog mjehura i noćne proizvodnje mokraće. Ukoliko je kapacitet mjehura mali ili ukoliko postoji noćna poliurija (povećana noćna proizvodnja mokraće) nastupit će noćno mokrenje, jer pun mjehur u malog djeteta nije dovoljno snažan podražaj za buđenje.

Navedeni dokumenti, web aplikacije i mobilne aplikacije su napisani ili razvijeni u periodu od 2014.-2018. tijekom rada s pacijentima koji boluju od noćnog mokrenja. Cilj je bio standardizirati pristup liječenju pacijenata s noćnim mokrenjem, educirati roditelje i liječnike o problemu noćnog mokrenja te olakšati ili upotpuniti dijagnostiku.

Repozitorij

 1. Predavanje o noćnom mokrenju, Problem noćnog mokrenja.pptx
 2. Edukativni materijal za pacijente i roditelje o noćnom mokrenju, Problem noćnog mokrenja
 3. Upitnik opsega i težine tegoba, ispunjava roditelj prije pregleda, Enureza upitnik za roditelje
 4. Dnevnik pijenja i mokrenja, nužan kako bi se utvrdio uzrok noćnog mokrenja (mali kapacitet ili noćna poliurija)

  4.1 tiskana verzija, 48h dnevnik
  4.2 Excel file, 48h dnevnik mokrenja i pijenja

 5. Dnevnik pijenja i mokrenja te kako ga pravilno ispuniti i tumačiti

 6. Preporuke pretraga za rijetke uzroke noćnog mokrenja
 7. Liječenje enureze (noćnog mokrenja)

  7.1 Osnova liječenja su mjere standardne uroterapije koje uključuju režim pijenja i mokrenja te regulaciju stolice
  7.2 Liječenje noćnog mokrenja i 3 koraka do uspjeha

Informacije o znanstvenoj vrijednosti

Izneseni stavovi su ekspertno mišljenje autora. U rangiranju znanstvenih dokaza ekspertno mišljenje nosi najnižu vrijednost. Znanstvena vrijednost iznesenih stavova je vrijednija kad su potkrijepljeni citiranjem objavljenih znanstvenih radova.