Preskočite na sadržaj

Kontrastna mikcijska urosonografija (contrast-enhanced voiding urosonography)

Kontrastna mikcijska urosonografija je invazivna dijagnostička pretraga kod koje se utvrđuje postojanje vezikouretralnog refluksa bez korištenja ionizirajućeg zračenja.

Popis opreme

GE Logiq 7 ultrazvučni aparat s 3,5C konveksnom sondom 2,0-5,0 MHz
Ultrazvučno kontrastno sredstvo: sumporov heksafluorid (SonoVue 8 uL/mL)
Nelaton kateter Ch 6 ili Ch 8 (ovisno o dobi djeteta)
Instillagel Fiziološka otopina (100, 250 ili 500 ml ovisno o dozi)
Braun Fingertip Mini-Spike
Nastavak za infuziju (Braun Exadrop)
Sterilne rukavice
Octenisept
Sterilne gaze
Bubrežasta posuda
Upijajuća podloga
Infuzijski stalak
Medicinska samoljepljiva traka

Doziranje ultrazvučnog kontrastnog sredstva

Otopina (SonoVue 8 uL/mL) je na sobnoj temperaturi. Novorođenčad: 100 mL F.O. + 0,3 mL SonoVue
Dojenčad i manja djeca: 250 mL F.0. + 0,5 mL SonoVue
Predškolska i školska djeca: 500 mL F.O. + 1 mL SonoVue

Postupnik

 1. Kompletni UZV pregled bubrega i mokraćnog mjehura.
 2. Dijete koje kontrolira sfinktere je mokrilo u toalet i aseptičnim postupkom postavljen je Nelaton kateter Ch 8 uz primjenu Instillagela na vrh katetera.
 3. Dijete u pelenama ispraznilo je mjehur nakon aseptične kateterizacije s Ch 6 ili Ch 8 (uz Instillagel).
 4. Kateter je pričvršćen samoljepljivom trakom za vanjsko spolovilo.
 5. UZV pregledom je potvrđen ispražnjen mokraćni mjehur.
 6. Na UZV aparatu je odabran kontrastni modalitet i postavljen mehanički indeks na 0,1.
 7. Na Nelaton kateter je putem Braun Fingertipa, nastavka za infuziju i Mini-Spikea spojena fiziološka otopina s kontrastnim sredstvom koja je puštena slobodnim padom.
 8. Tijekom punjenja kontrastnim sredstvom naizmjenično je sonda postavljena na mjehur i oba bubrega te praćena pojava refluksa kontrasta u kanalni sustav bubrega.
 9. Preporučeno je pratiti volumen punjenja i zabilježiti pri kojem volumenu je nastupio vezikouretralni refluks.
 10. Tijekom snimanja zabilježena je faza pretrage (punjenje ili mokrenje) i obilježena je strana tijela ili položaj sonde na tijelu.
 11. Faza punjenja je zaustavljena kada je dijete spontano mokrilo ili kada se dosegnulo >135% očekivanog kapaciteta za dob ili tjelesnu masu.
 12. Tijekom faze mokrenje naizmjenično je praćena pojava ili promjena stupnja refluksa na oba bubrega i snimljen je akt mokrenja postavljanjem ultrazvučne sonde transperinealno i sagitalno.
 13. Nakon akta mokrenja uklonjen je Nelaton kateter.